مشاهده و تجربه ، یکی از روش‌های یادگیری علوم و فنون مختلف به‌ویژه برای دانش‌آموزان و نوجوانان است. دانش‌آموزان از این طریق، ضمن اینکه توانمندی خود را در یادگیری برخی از دروس مانند علوم تجربی، فیزیک، شیمی، ریاضیات و ... افزایش می‌دهند، مهارت‌ها و اطلاعات علمی آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌طورکلی، فعالیت‌های آزمایشگاهی با محوریت تجربه و مشاهده، منجر به تقویت تفکر علمی، نیروی خلاقیت و ابتکار و نوآوری، مهارت تحلیل و حل مسئله، و نیز آشنایی با لذت اکتشاف و روحیه پرسشگری در دانش‌آموز می‌شود. این وب‌سایت با شبیه‌سازی فرایندهای علمی در علوم مختلف اعم از زمین‌شناسی، فیزیک، شیمی، علوم طبیعی، و پزشکی، سعی دارد نوجوانان را با زبانی ساده و از طریق بازی‌های علمی، با جنبه‌ها و جذابیت‌های مختلف علوم مختلف آشنا کند. جنبه مهم این شبیه‌سازی‌ها، تعاملی بودن آن و ارائه در قالب «بازی وارسازی» (gamification learning) است. ارائه دروس همراه با شبيه‌سازي‌هاي تعاملي تأثیر مثبتي بر باور دانش‌آموزان در علوم به همراه خواهد داشت، لذا کار با ابزارهاي مجاري و شبيه‌سازي‌هاي کامپيوتري در مقايسه کار با ابزارهاي حقيقي بر ميزان درک مفاهيم تأثیر مثبتي خواهد داشت. در رویکرد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان مراکزی فرهنگی و آموزشی و در نقش «تسهیلگر آموزش و پژوهش» ، فعالیت می‌کنند. بر این اساس، ایجاد اتاق‌های علم نوجوان در دستور کار قرار گرفته است. این درگاه، با هدف تأمین محتوای پایه و اولیه جهت ارائه در اتاق‌های علم نوجوان در کتابخانه‌های عمومی کشور ، راه‌اندازی شده است.